جهت حسابداري فروشگاهي و اشنا با سيستم اينترنتي

سلام به خانمي که اشنايي با برنامه حسابداري فروشگاهي داشته باشد و همچنين اشنايي با نرم افزار فروشگاه اينترنتي از ساعت 10 الي 6 عصردر فروشگاه واقع در مح

ارسال شده توسط : یاسر احمدی