استخدام حسابدار خانم

به یک منشی خانم و یک حسابدار خانم با حداقل ده سال سابقه کار جهت یک شرکت خصوصی نیازمندیم
ترجیحاً محل سکونت اطراف حکیمیه و خیابان سازمان آب

در صورت دا

ارسال شده توسط : احمدرضا دهقانی