استخدام کارمند اداری تمام وقت و غیر حضوری

رایامارکتینگ برای تکمیل پرسنل اداری و غیر اداری خود استخدام می نماید

استخدام کارمند تمام وقت (فقط تهران)
شرایط مورد نیاز:

آشنایی با کامپیوتر و

ارسال شده توسط : رایا مارکتینگ