منشی فروش

یک شرکت معتبر در زمینه ماشین های اداری
به یک نفر منشی خانم با حداقل 5 سال سابقه کار جهت هماهنگی واحد فروش و کارهای جاری واحد نیازمند می باشد .
فکس :

ارسال شده توسط : شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا