مسئول دفتر مدیرعامل

یک شرکت معتبر به یک نفر خانم دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی،مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی ، office , ICDL دارای روابط عمومی بالا جهت سمت

ارسال شده توسط : شرکت معتبر سرمایه‌گذاری