استخدام مرکز مشاوره هیوا

شرکت هیوا در زمینه مشاوره تحصیلی و... برای تکمیل کادر مشاور خود افرادی با مشخصات ذیل را استخدام می نماید .
1-دارای روابط عمومی بالا
2-فعال و پویا
3-

ارسال شده توسط : مرکز مشاوره هیوا