کارمند بازرگانی

کارمند آشنا به زبان انگلیسی و مسلط به نرم افزارهای اداری (ICDL)
ترجیحا محدوده مرکز و غرب تهران
با روحیه کار گروهی
ارسال رزومه از طریق ایمیل: cvdrmg@gm

ارسال شده توسط : DRM