کارشناس برنامه نویس

شرکت معتبر در زمینه سیستم های بانکی
جهت گسترش کادر فنی به یک برنامه نویس مسلط به ++visual c و Java SE با سابقه کار مفید به صورت تمام وقت نیازمند است

ارسال شده توسط : شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا