استخدام نیروی برنامه نویس ماهر ویندوز #C

شرکت رای دانا سیستم در تهران شرکتی معتبر در زمینه سیستمهای مبتنی بر بارکد و RFID میباشد که در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در 2 ردیف شغلی

ارسال شده توسط : شرکت مهندسی رای دانا سیستم