استخدام شرکت بازرگانی بین المللی جم

یک شرکت بازرگانی معتبر بین المللی فعال در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود به تعدادی کارمند خانم آشنا به کامپیوتر ، زبان انگلیسی و فن بیان جهت بخشها

ارسال شده توسط : تجارت بین الملل جم