استخدام در شرکت بیمه - مدیریت فناوری اطلاعات

یک شرکت معتبر در صنعت بیمه در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی ذیل در شهر تهران دعوت به همکار می نماید :

•برنامه نویس وب:
م

ارسال شده توسط : شرکت بیمه