استخدام چند ردیف شغلی از سراسر کشور

یک کارخانه تولید اسید سولفوریک در استان گلستان جهت جذب نیروی کار با عناوین شغلی به شرح زیر با شرایط حداقل 2 سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید.
مهن

ارسال شده توسط : کیمیا پژوهان خاور شیمی