مهندس الکترونیک و مکانیک

شرکت آیتک پارت سهند نماینده فنی شرکت TIANHO در ایران جهت تکمیل کادر فنی خود در امور طراحی، تولید و خدمات فنی در قسمت الکترونیک خودرو نیازمند جذب نیروی

ارسال شده توسط : آیتک پارت سهند