دعوت به همكاري در مهندسين مشاور

يك شركت مهندسين مشاور جهت تكميل كادر خود از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي‌نمايد:

1- كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
داراي مدرك فوق ليسانس ر

ارسال شده توسط : شركت مهندسين مشاور