کارشناس ساخت - شهرک صنعتی مامونیه

یک شرکت معتبر صنعتی (تولید کننده) نیاز به یک کارشناس ساخت با مشخصات زیر دارد:
کارشناس ساخت
حداقل 3 سال سابقه در ساخت مخازن تحت فشار
مسلط به اتوکد
تحصی

ارسال شده توسط : هیلاویس آرینا