مدیر خدمات پس از فروش

شرکت معتبر در زمینه سیستم های بانکی
به یک نفر مدیر خدمات پس از فروش مسلط به فرآیند خدمات پس از فروش تجهیزات با حداقل 8 سال تجربه نیازمند می باشد .
ش

ارسال شده توسط : شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا