استخدام کارشناس شبکه و امنیت

یک شرکت پژوهشی در تهران در راستای تامین نیروهای خود، از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:
جنسیت : مذکر
مومن، متعهد و دارای روحیه انقلابی
دارا

ارسال شده توسط : پژوهشکده