کارپرداز جهت امور شرکتی

یک شرکت معتبر مهندسی بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود تصمیم به جذب همکار با مشخصات زیر دارد :
نیروی کارپرداز
با حداقل 2 سال سابقه مرتبط
ظاهر و بیا

ارسال شده توسط : به ژول پارس