دو نفر کارمند بازاریابی و فروش خانم

به دو نفر کارمند خانم با سابقه کار، منظم ومتعهد جهت بازاریابی و فروش گازهای آزمایشگاهی در دفتر با محیطی مناسب واقع در خیابان پیروزی نزدیک به مترو نیا

ارسال شده توسط : آرین گاز