کارشناس فروش با سابقه کاری مفید

برند برتر تولید مبلمان اداری

از کارشناسان فروش باسابقه دعوت به همکاری می نماید.
شرح وظایف:
1- پاسخگویی به تماس های تلفنی ورودی فروش 2- ثبت اطلاعات م

ارسال شده توسط : شرکت تجهیزات اداری محیط آرا