کارشناس فروش ( بازار یاب )

عنوان شغلی

کارمند فروش ( بازاریاب )حضوری •با حداقل 1 سال سابقه کار
•فعال و با انگیزه
•مزایا: حقوق ثابت عالی+ پاداش+ بیمه +آموزش رایگان حین خدمات

کار

ارسال شده توسط : آکاالکتریک