استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر

شرکت بين المللی تهران فراژه از سال 1375 يکی شرکت های مطرح در زمينه ارائه راهکارهای جامع در حوزه شخصی سازی کارت، سرور، سامانه های ذخيره سازی و شبکه در

ارسال شده توسط : شرکت بین المللی تهران فراژه