نیروی متخصص خود را به راحتی نوشیدن یک فنجان قهوه پیدا کنید

14 روزه 129 هزار تومان
30 روزه 199 هزارتومان
 • درج در سایت استخدام
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (10 نفر )
سایت استخدام
14 روزه 129 هزار تومان
30 روزه 199 هزارتومان
 • درج در سایت بانکی
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (10 نفر )
سایت بانکی
14 روزه 199 هزار تومان
30 روزه 299 هزارتومان
 • درج در سایت بانکی
 • درج در سایت استخدام
 • درج در سایت لوکوپوک
 • درج در کانال تلکرام
 • ارسال پیامک
 • امکان جستجو اطلاعات کارجویان ویژه (20 نفر )
سایت بانکی و استخدام
به مبالغ فوق 9% ارزش افزوده اضافه می شود.
با توجه به اینکه برای هر آگهی استخدام ایمیل اختصاصی به کارجویان مرتبط ارسال میگردد، هر آگهی فقط میتواند یک موقعیت شغلی را معرفی نماید
@estekhtam_channel 100K